Kurzy a krúžky

FUNNY DANCE

Tanečný krúžok zameraný na koordináciu tela, podporu kreativity a vlastného talentu, tiež na socializáciu detí v kolektíve. Vhodné pre deti od 3 rokov. Použité pohyby pri výučbe sú konzultované pravidelne so skúsenými fyzioterapeutmi a odborníkmi na zdravý vývin detí. Kurzy vykonávame vo vami vybraných priestoroch. Dĺžka hodiny 35-45 minút v závislosti od veku a počtu detí.

ACTIVE KIDS

Zdravé cvičenie s tanečnými prvkami už od 2 rokov dieťaťa pre správny psychosomatický vývoj dieťaťa. Cvičenia sú konzultované pravidelne so skúsenými fyzioterapeutmi a odborníkmi na zdravý vývin detí. Kurzy vykonávame vo vami vybraných priestoroch. Dĺžka hodiny 35-45 minút v závislosti od veku a počtu detí.

TANEČNÁ ANGLIČTINA

Tanečná ANGLIČTINA je bilingválny krúžok zameraný na získanie základných komunikačných dovedností v anglickom jazyku. Zameraný je na koordináciu tela, podporu kreativity a vlastného talentu, tiež na socializáciu detí v kolektíve. Vhodné pre deti od 3 rokov. Použité pohyby pri výučbe sú konzultované pravidelne so skúsenými fyzioterapeutmi a odborníkmi na zdravý vývin detí. Kurzy vykonávame vo vami vybraných priestoroch. Dĺžka hodiny 35-45 minút v závislosti od veku a počtu detí.PODMIENKY A CENY KURZOV